Beijing Office

Address:Room 2206, Sky Plaza, Dong Zhi Men Wai Da Jie,Dong Cheng District, Beijing 100007 P.R. China

Tel: 010-84608283